15.10.18

Cosmism of Leonid Tishkov

Exhibition in Belyaevo gallery, Moscow, until 11 November